Välkommen till BoSams

Föreningen för gemenskapsboende i Borgholm

Vad menas med gemenskapsboende? Enklast kan det beskrivas som ett antal självständiga bostäder med egna kök och badrum och dessutom tillgång till gemensamma utrymmen. Men boendeformen innebär också att man är medlem i en förening som samarbetar i olika frågor i vardagslivet. Tyngdpunkten kan ligga på närheten till samvaro och sällskap, gemensam matlagning då och då eller åtaganden att sköta trädgården och ansvara för skötseln av husets lokaler. Hur mycket man som enskild medlem förväntas bidra med bestämmer medlemmarna tillsammans. Den grundläggande inställningen är att alla kanske inte kan utföra alla uppgifter - men alla kan bidra med något. Förutom ett rikare socialt liv ger boendeformen möjlighet att hålla nere boendekostnaderna