Välkommen till BoSams

Föreningen för gemenskapsboende i Borgholm

Vad menas med gemenskapsboende? Enklast kan det beskrivas som ett antal självständiga bostäder med egna kök och badrum och dessutom tillgång till gemensamma utrymmen. Men boendeformen innebär också att man är medlem i en förening som samarbetar i olika frågor i vardagslivet. Tyngdpunkten kan ligga på närheten till samvaro och sällskap, gemensam matlagning då och då eller åtaganden att sköta trädgården och ansvara för skötseln av husets lokaler. Hur mycket man som enskild medlem förväntas bidra med bestämmer medlemmarna tillsammans. Den grundläggande inställningen är att alla kanske inte kan utföra alla uppgifter - men alla kan bidra med något. Förutom ett rikare socialt liv ger boendeformen möjlighet att hålla nere boendekostnaderna

Ledig lägenhet

Vi har en lägenhet ledig från 2 okt 2021.
Det är en 3:a på 70 m2 plus inglasad balkong.
Den är belägen i markplanet.
Lägenheten är klar för inflyttning 1 oktober 2021.
Är du intresserad? Ring Inger Blomqvist 070-631 51 20