Välkommen till BoSams

Föreningen för gemenskapsboende i Borgholm

Vad menas med gemenskapsboende? Enklast kan det beskrivas som ett antal självständiga bostäder med egna kök och badrum och dessutom tillgång till gemensamma utrymmen. Men boendeformen innebär också att man är medlem i en förening som samarbetar kring olika frågor i vardagslivet. Hur mycket man ska göra tillsammans bestämmer medlemmarna själva. Tyngdpunkten kan ligga på möjlighet till samvaro och sällskap, gemensam matlagning någon dag i veckan eller åtaganden om att sköta trädgården och ansvara för husets lokaler.  Förutom ett rikare socialt liv ger det möjlighet att minska boendekostnaden genom egna insatser.