Aktuellt

Informationsmötet inställt

Vi informerar nya intressenter måndagen den 12/11 klockan 15.00 
Lokal: Vuxenskolan, Sandgatan 59, Borgholm.

Välkomna!

Tomten är sanerad och utfyllnadsarbetet slutfört. Problemet med avrinningen av dagvattnet har lösts på ett tillfredsställande sätt och fått länsstyrelsens godkännande.

Bygglovet är klart. BoSams skylt är nu på plats.

Vi ser fram emot första spadtaget.

Planerad byggstart hösten 2018 och inflyttning hösten 2019.

Vi kommer att hålla medlemmar och övriga intressenter informerade och uppdaterade under projektets framskridande.


Beräknade kostnader

UpplåtelseinsatsHyra (inkl värme)
1:a  390 000 kr5 300 kr
2:a  450 000 kr7 000 kr
3:a  530 000 kr8 300 kr

En depositionsavgift på 10 000 kr tillkommer i samband med förhandsbokning/reservation av lägenhet. Denna avgift liksom upplåtelseinsatsen återbetalas vid avflyttning. 

Flera av lägenheterna är redan nu preliminärbokade. Ett fåtal lediga lägenheter finns kvar. Hör gärna av dig till någon i styrelsen för mer information om du är intresserad.