Kooperativ hyresrätt

Vad är kooperativ hyresrätt?

För BoSams del innebär det att uppförandet av den gemensamma byggnaden definierats av
de boende själva. Hyresgästen betalar en s.k. upplåtelseinsats i samband med tecknandet
av hyresavtalet. Vid avflyttning återbetalas insatsen med samma belopp. Lägenheten
återlämnas till föreningen och kan alltså inte säljas på marknaden.
Insatsernas storlek har fastställts av föreningen och hänger delvis samman med
byggkostnaderna. Hyran bestäms av föreningens styrelse.
Som hyresgäst och medlem i föreningen har man möjlighet att påverka och ha inflytande
över sitt boende.

Aktuella kostnader.

UpplåtelseinsatsHyra
2:a 495.000 kr7000 kr per månad
3:a 583.000 kr8300 kr per månadEn depositionsavgift på 10 000 kr tillkommer i samband med förhandsbokning/reservation av
lägenhet. Denna avgift liksom upplåtelseinsatsen återbetalas vid avflyttning.
Du är välkommen att höra av dej till styrelsen för mera information om du är intresserad.