Aktuellt

Reviderad plan

Den ursprungliga planen innefattade 20 lägenheter, 1:or, 2:or och 3:or fördelade på tre plan.

Enligt den reviderade planen föreslås att man minskar antalet lägenheter, att enrumslägenheterna som varit mindre efterfrågade försvinner, att det blir sammanlagt 11 lägenheter, 2:or och 3:or, fördelade på två plan. Inga förändringar vad gäller lägenheternas areala storlek, standard eller utrustning. De förändringar som förutsätts i övrigt är i huvudsak relaterade till det minskade antalet lägenheter.

Nya ritningar kommer att presenteras framöver.

Planerad byggstart våren 2019 och inflyttning våren 2020.

Vi kommer att hålla medlemmar och övriga intressenter informerade och uppdaterade under projektets framskridande.


Beräknade kostnader

UpplåtelseinsatsHyra (inkl värme)
2:a  495 000 kr7 000 kr
3:a  583 000 kr8 300 kr

En depositionsavgift på 10 000 kr tillkommer i samband med förhandsbokning/reservation av lägenhet. Denna avgift liksom upplåtelseinsatsen återbetalas vid avflyttning. 

Flera av lägenheterna är preliminärbokade. Ett fåtal lediga lägenheter finns kvar. Hör gärna av dig till någon i styrelsen för mer information om du är intresserad.