Gemenskapen

Inflyttningen i huset startade i mitten av februari 2020 och det stod inte på förrän
coronapandemin bröt ut med full kraft över Sverige. För oss, som för alla i hela landet,
utgjorde den ett hinder för samvaro.
Men kanske gav den oss i huset en unik möjlighet att lära känna varandra genom att ta vara på alla små tillfällen att träffas och prata. I trapphuset, på altanen, på innergården och i
trädgården.
13 juni var det dags för vårt första gemensamma jobb. Vi planterade en syrénhäck mellan
terrassen och parkeringsplatsen. Och de flesta var på plats och hjälptes åt denna strålande
lördag. En fin upplevelse

Odlingar till nytta och glädje har krävt lite gemensamt pyssel under sommaren

Grupper har bildats för att ta hand om den löpande skötseln av huset. Men mycket av arbetet sker spontant, eftersom alla har en känsla av att det är vårt hus och vårt boende som vi tar hand om. Och hela tiden utvecklas gemenskapen i långsam behaglig takt.