Kooperativ hyresrätt

Vad är kooperativ hyresrätt?

Kooperativ hyresrätt kan beskrivas som ett mellanting mellan hyres- och bostadsrätt. 

För BoSams del innebär det att uppförandet av den gemensamma byggnaden delfinansieras av de boende själva. Hyresgästen betalar en s.k. upplåtelseinsats i samband med tecknandet av hyresavtalet. Vid avflyttning återbetalas insatsen med samma belopp. Lägenheten återlämnas till föreningen och kan alltså inte säljas på marknaden. 

Insatsens storlek fastställs av föreningen och hänger delvis samman med byggkostnaderna. Hyran bestäms av föreningens styrelse. Som hyresgäst och medlem i föreningen har man på så sätt möjlighet att påverka och ha inflytande över sitt eget boende.

BoSams kommer att blockhyra lägenheterna och övriga utrymmen i fastigheten av ägaren byggfirman BTE.